Đơn vị: Trường Mầm Non Xuân Phương

Địa chỉ: Xã Xuân Phương-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên

Điện thoại: 02573876786

Mail: mnxuanphuong.songcau@phuyen.edu.vn